Verksamhet


VERKSAMHETEN


Tomtestigen är en liten förskola i ett kedjehus i Stigtomta där vi anpassar lokalerna efter vår verksamhet. Vi har en blandad åldersgrupp 1–5 år.

 

Vi har skog, grönområden och lekparker i vår närmiljö som vi aktivt använder och utforskar.

Vi arbetar utifrån läroplanens mål med språk, matematik, naturvetenskap, teknik och skapande i många olika sammanhang.

Vi erbjuder stort utrymme för egen kreativ lek.

Vi arbetar aktivt för att få barnen delaktiga i sin utbildning.

Vi arbetar med Tyra Appen, där varje vårdnadshavare kan följa sitt barns utveckling.

Där finns schema och alla förskolans samlade dokument att tillgå.

Där finns också en blogg för vårdnadshavare. 

 

Gemensamt arbetar vi mot målen ur Läroplanen för förskolan och Barnkonventionens uppsatta mål,

genom ett demokratiskt förhållningssätt som bygger på barnens delaktighet och inflytande.

 

Utbildningen utgår från helhetssyn där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Barnen ingår i mindre sammanhang, mindre gruppkonstellationer, för att ge de

bästa förutsättningarna för utveckling och ett livslångt lärande.

 

 

 

Vi har en utbildad sagopedagog på vår förskola.

Det genererar i härliga sagostunder där pedagogen på ett inspirerande sätt illustrerar både nya och gamla sagor. 

Vi använder oss av rekvisita och utklädningsmaterial för att illustrera olika sagor, barnen klär också ut sig och deltar aktivt.


Vi arbetar med OK MED DIG? Det handlar om att lära sig att prata med och fråga varandra om det

- ÄR OK att jag gör si eller så. Att läsa av och kunna uppfatta känslor hos andra samt att skapa och bevara goda relationer.

Våga säga nej och att säga ja.


Vi har vår egen köksträdgård där barnen är delaktiga i plantering, odling och att skörda.

Barnen får tillreda och äta det vi skördat.


 

Vi har under flera år arbetat med Grön Flagg och är certifierade.

Vi arbetar aktivt och strukturerat med hållbar utveckling utefter olika teman.

Livsstil och Hälsa är vårt tema nu.