Verksamhet

VERKSAMHETENTomtestigen är en förskola i hemlik miljö i ett kedjehus i Stigtomta där vi anpassat lokalerna till vår verksamhet. Vi har en blandad åldersgrupp 1-5 år.


Vi har skog, grönområden och lekparker inpå knutarna som vi aktivt besöker dagligen.

Vi arbetar med språk, matematik, naturvetenskap och skapande i alla sammanhang, vi erbjuder också barnen stort utrymme för egen kreativ lek såväl ute som inne.

Vi arbetar aktivt för att få barnen delaktiga i sin verksamhet. 

Vi arbetar med Tyra appen där varje vårdnadshavare kan följa sitt barns utveckling.

Varje barn har sin egen utvecklingsplan som följs upp kontinuerligt,

på utvecklingssamtalen följer vi upp barnets uppsatta mål.

 

Vi arbetar EQ-inriktat och har ett väl etablerat arbetssätt.

EQ, emotionell kompetens, handlar om att ha kontakt med och kunna hantera sina känslor,

kunna motivera sig själv, kunna uppfatta känslor hos andra samt att skapa och bevara

goda relationer.

 

Vi har en utbildad sagopedagog på vår förskola det genererar i härliga sagostunder där

pedagogen på ett fantastiskt sätt illustrerar både nya och gamla sagor.

Vi använder oss utav olika rekvisita för att illustrera olika sagor men

också utklädningsmaterial och annan rekvisita där barnen är utklädda

och aktivt deltar i sagorna. 


Vi har under flera år arbetat med Grön Flagg och är certifierade. Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling som genomsyras i många olika dagliga aktiviteter såsom plocka skräp på skogspromenad, och går kontinuerligt till återvinningsstationen med barnen. 

PERSONAL

 

Erika Hallkvist, rektor och förskollärare

 

Kerstin Svehn, förskollärare

 

Carina Anklev, barnskötare  Malin Anklev, barnskötare

 

Sara Wikström, övrig personal

 

Sofie Forslund, övrig personal (föräldraledig) 


Vi har 3-4 vikarier egna vikarier att tillgå vid behov.