Verksamhet

VERKSAMHETEN


Tomtestigen är en förskola i hemlik miljö i ett kedjehus i Stigtomta där vi anpassat lokalerna till vår verksamhet. Vi har en blandad åldersgrupp 1-5 år.


Vi har en stimulerande och utvecklande miljö för barnen, där det finns utrymme för lärande, skapande och lek. I arbetet med barnen återkommer fasta aktiviteter såsom exempelvis samlingar, utflykter, rörelse, pedagogiska aktiviteter, temaarbete och högläsning i åldersindelade grupper.


Vi har skog och grönområden inpå knutarna och där genomför vi vår planerade uteaktivitet en gång i veckan. Vi arbetar mycket med svenska, matematik och NO i alla sammanhang, men ger också barnen stort utrymme för egen ostörd lek såväl ute som inne. Vi arbetar också medvetet med barnens delaktighet i vår verksamhet.


För varje barn upprättas en utvecklingsplan tillsammans med föräldrarna. I våra utvecklingssamtal följer vi upp de individuellt satta målen. I de vardagliga mötena med er föräldrar fortlöper samtalen kring barnet. I barnets egen portfolio kan du följa den dokumenterade utvecklingen.


Vi arbetar EQ-inriktat och har arbetssättet väl infört i vår verksamhet. EQ, emotionell kompetens, handlar om att ha kontakt med och kunna hantera sina känslor, kunna motivera sig själv, kunna uppfatta känslor hos andra samt att skapa och bevara goda relationer.


Vi har en utbildad sagopedagog på vår förskola och det genererar härliga sagostunder där pedagogen på ett fantastiskt sätt illustrerar både nya och gamla sagor.


Vi har under flera år arbetat med Grön Flagg och blivit certifierade. Ett av våra utvecklingsområden har varit Stigtomta där vi bor, lever och leker.


PERSONAL

 

Erika Hallkvist, rektor och förskollärare


Kerstin Svehn, förskollärare


Carina Anklev, barnskötare 

 

Malin Anklev,  barnskötare


Sara Wikström, övrig personal


Sofie Forslund, övrig personal

- FÖRÄLDRAKOOPERATIVET TOMTESTIGEN -


SNICKARVÄGEN 1, 611 72 STIGTOMTA | TEL: 070 - 646 78 95 | E-post: info@tomtestigen.se

Copyright © All Rights Reserved

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. Vår webbplats använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din enhet kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte sparar cookies.

Ta reda på mer
Acceptera