Föreningen

FÖRENINGEN


PERSONALKOOPERATIV

Tomtestigen är ett Personalkooperativ och drivs som en ekonomisk förening. 

Personalen är medlemmar i föreningen.

Ett personalkooperativ sköts enligt de krav och riktlinjer Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten, men drivs i privat regi. 


FÖRÄLDER HOS OSS


Vi ser gärna att du som förälder hos oss är engagerad och vill vara delaktig i ditt barns förskolemiljö.

Vi anordnar en vårfixardag och en höstfixardag varje år. Gemensamt tar vi hand om förskolans pedagogiska utomhus miljö.

Vi lägger fokus på underhåll av huset och skötsel gården. 

På dessa ”fixardagar” äter vi något gott tillsammans.  

Fixardagarna skapar gemenskap och en god samvaro. Det är givetvis frivilligt att delta. 

Som förälder får man också vara med och fixa, laga och bygga saker om man vill och kan.