Föreningen

FÖRENINGEN


PERSONALKOOPERATIV

Tomtestigen är ett Personalkooperativ och drivs som en ekonomisk förening. 

Personalen är medlemmar i föreningen. Vi har en styrelse och sköter själva om gården och fastigheten. 

Ett personalkooperativ sköts enligt de krav och riktlinjer Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten, men drivs i privat regi. 


VÅRDNADSHAVARE HOS OSS

Vi ser gärna att du som vårdnadshavare är engagerad.

Men du har inga åtagande hos oss och behöver inte hjälpa till med något om du inte själv önskar.