Föreningen

FÖRENINGEN


FÖRÄLDRAKOOPERATIV

Tomtestigen är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening. Verksamheten startade 1991. Ett föräldrakooperativ sköts enligt de krav och riktlinjer Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten, men drivs i privat regi. Formen är en ekonomisk förening där medlemmarna är de som har barn Tomtestigen. Medlemmarna utgör kooperativet och är de som äger och driver den ekonomiska föreningen. Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen, och det är också personalen som bedriver och ansvarar för den dagliga pedagogiska verksamheten. Föräldrakooperativet Tomtestigen är en politiskt och religiöst obunden förskola.


ATT VARA MEDLEM

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ ger dig som förälder en ovärderlig insyn och delaktighet i ditt barns vardag. Medbestämmandet i föräldrakooperativet erbjuder dig fantastiska möjligheter att delta i viktiga beslut som handlar om förskolan - allt från ekonomi till personal och underhåll. Ett föräldrakooperativ bidrar till en familjär, trygg och involverande miljö för både barn och vuxna. Våra röjardagar, styrelsemöten och träffar ger dig dessutom möjlighet att träffa och lära känna barngruppen, alla föräldrar och all personal på förskolan. Att vara medlem innebär kort och gott att vi tillsammans tar ansvar och engagerar oss för våra barn, och presenteras då med alla förutsättningar för att kunna påverka och ta del av våra barns förskoletid.


För att ge nya familjer ett smidigt, informativt och varmt välkomnande använder sig Tomtestigen av ett faddersystem, där nya familjer får sin introduktion av en redan inbiten Tomtestigs-familj. Kontaktfamiljen  finns till hands för allt, från rent allmänna frågor till att  vara med och hjälpa till vid den första jourveckan och städhelgen. 


ARBETSINSATS

Som medlem deltar man med egen arbetsinsats. Vi hjälps åt med att göra det fint för våra barn genom att anordna två röjardagar om året, där barn och vuxna träffas för att städa, måla, slänga skräp, renovera och allmänt förbättra vår förskola. Självklart hinner vi med att prata med varandra, fika och grilla en lättare lunch. Utöver röjardagarna har varje familj i regel två jourveckor per år enligt rullande schema. Jourveckan innebär att vid behov sköta snöskottning, sandning, gräsklippning och mindre tjänster av varierande natur. Jourveckan avslutas med en enklare städning av förskolan samt inköp av dagligvaror från ICA Stigtomta. För att ta hand om den grundliga städningen av förskolan har föreningen anlitat städfirman Care of Estates, som varje vecka utför en genomgående städning av lokalerna.


För att förskolan ska fungera och bli så bra som vi alla önskar är det en viktig del av medlemsfamiljernas arbetsinsats att vid någon period under barnets tid på förskolan delta i styrelsearbetet. Tomtestigens styrelse utgörs helt av föräldrar och en styrelsepost innehas i två år. På styrelsens möten diskuteras föreningens ekonomi, verksamhetsfrågor och personalfrågor. Protokoll skickas ut till föräldrarna kontinuerligt.

- FÖRÄLDRAKOOPERATIVET TOMTESTIGEN -


SNICKARVÄGEN 1, 611 72 STIGTOMTA | TEL: 070 - 646 78 95 | E-post: info@tomtestigen.se

Copyright © All Rights Reserved

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. Vår webbplats använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din enhet kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte sparar cookies.

Ta reda på mer
Acceptera