Föreningen

FÖRENINGEN


FÖRÄLDRAKOOPERATIV

Tomtestigen är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening. Verksamheten startade 1991. Ett föräldrakooperativ sköts enligt de krav och riktlinjer Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten, men drivs i privat regi. Formen är en ekonomisk förening där medlemmarna är de som har barn Tomtestigen. Medlemmarna utgör kooperativet och är de som äger och driver den ekonomiska föreningen. Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen, och det är också personalen som bedriver och ansvarar för den dagliga pedagogiska verksamheten. Föräldrakooperativet Tomtestigen är en politiskt och religiöst obunden förskola.


ATT VARA MEDLEM

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ ger dig som vårdnadshavare insyn och delaktighet i ditt barns vardag.

Medbestämmandet i föräldrakooperativet ger dig möjligheter att ta del av viktiga beslut som handlar om förskolan - allt från ekonomi till personal och underhåll av huset.

Ett föräldrakooperativ bidrar till en familjär, trygg och involverande miljö för både barn och vuxna. Våra röjardagar, styrelsemöten och träffar ger dig dessutom möjlighet att träffa och lära känna barngruppen, alla föräldrar och all personal på förskolan.

Att vara medlem innebär kort och gott att vi tillsammans tar ansvar och engagerar oss för våra barn. Avgiften för förskolan ligger under kommunens maxtaxa. För att ge nya familjer ett smidigt, informativt och varmt välkomnande använder sig Tomtestigen av ett faddersystem.

ARBETSINSATS

 

Vi hjälps tillsammans åt med att göra det fint för våra barn vid två röjardagar om året, där träffas barn och vuxna för att städa, måla, slänga skräp, och allmänt förbättrar förskolan.

På dessa röjardagar har vi trevligt och fikar/ grillar tillsammans.

Utöver röjardagarna har varje familj i regel två jourveckor per år enligt rullande schema. Jourveckan innebär att vid behov sköta snöskottning, sandning, gräsklippning och enklare småfix på huset. På söndag hämtar jourfamiljen färdigplockade frukost och mellanmålsvaror på ICA Stigtomta.

Städfirman Care of Estates utför en genomgående städning av lokalerna varje vecka. Det dagliga städet utförs dagligen av förskole personalen.För att förskolan ska fungera och bli så bra som vi alla önskar är det en viktig del av medlemsfamiljernas arbetsinsats att vid någon period under barnets tid på förskolan delta i styrelsearbetet.Tomtestigens styrelse utgörs helt av föräldrar och en styrelsepost innehas i två år. Ekonomi, verksamhetsfrågor och personalfrågor är föreningensuppdrag. Alla protokoll finns att tillgå i Tyra appen.