Föreningen

FÖRENINGEN


PERSONALKOOPERATIV

Tomtestigen är ett Personalkooperativ och drivs som en ekonomisk förening. 

Personalen är medlemmar i föreningen.

Ett personalkooperativ sköts enligt de krav och riktlinjer Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten, men drivs i privat regi. 


VÅRDNADSHAVARE HOS OSS

Vi ser gärna att du som vårdnadhavare är engagerad och vill vara delaktig i ditt barns förskolemiljö.


Som vårdnadhavare får man gärna hjälpa oss vid behov med att fixa, laga och bygga saker om man vill och kan.