Hem

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN TOMTESTIGEN!


På Tomtestigens förskola har vi en stimulerande och utvecklande lärmiljö för alla barns bästa.


Förskolan genomsyras grundläggande av läroplanen för förskolan, skollagen och

EQ (emotionell kompetens).


Detta innebär att vi strävar efter att alla ska få kontakt med och kunna hantera sina känslor.

Barnen ges verktyg för att kunna motivera sig själva och kunna uppfatta känslor hos andra, samtidigt som de även lär sig skapa och bevara goda relationer.


Förskolan Tomtestigen är Grön Flagg-certifierad.

Det innebär att vi väver in hållbar utveckling, lärande, ansvar och inflytande i arbetet med ett långsiktigt hållbarhetsarbete med barngruppen - en självklar del i det dagliga pedagogiska arbetet.


Barngruppen består av 18-20st barn i åldrarna 1-5år och arbetslaget består av förskollärare och barnskötare.Förskolans lunch levereras ifrån Strömkällan, och vi har städbolaget Care of Estates för städning.       

Förskolan drivs som föräldrakooperativ och ekonomisk förening. Kooperativet startade 1991. Huvudman är en styrelse som består av föräldrar med ansvar för personal och fastighet. En förutsättning är att alla medlemmar engagerar sig och tar någon styrelsepost under sin tid i föreningen. Detta innebär att du som förälder kan vara med och påverka och vara delaktig i beslut som rör ditt barns förskole tid.


Tillsammans arbetar vi för ett lustfyllt och livslångt lärande i en trygg miljö.