Hem

Tillsammans arbetar vi för en kreativ utveckling i en trygg miljö

 

 

Välkommen med din ansökan!

 

Föräldrakooperativet Tomtestigen

Snickarvägen 1

611 72 Stigtomta

tfn: 0155 - 22 75 04

tomtestigen@telia.com

Välkommen till förskolan Tomtestigen!

 

Vår förskola erbjuder en lugn, trygg, lärande, kreativ och utvecklande förskoletid i kedjehuset som anpassats till vår verksamhet.

 

Barngruppen består av 18-20 barn och arbetslaget av förskollärare och barnskötare.

 

Utgångspunkten i det pedagogiska arbetet är Läroplanen för förskolan och i det arbetet väver vi in våra specialiteter såsom :

 

* EQ: Emotionell Kompetens

* Sagor: Vi har en utbildad sagopedagog

* Grön flagg: Vi är Grön Flagg certifierade

 

Återkommande under veckan är bl a: samlingar, temaarbete, högläsning, rörelse och skogsutflykt.

 

Vi har en härlig utemiljö med utmaningar för barnen.

 

Vår lunch serveras av Restaurang Strömkällan.

 

Förskolan drivs som föräldrakooperativ och ekonomisk förening. Kooperativet startade 1991. Huvudman är en styrelse som består av föräldrar med ansvar för personal och fastighet. En förutsättning är att alla medlemmar engagerar sig och tar någon styrelsepost under sin tid i föreningen. Detta innebär att du som förälder kan vara med och påverka och vara delaktig i beslut som rör ditt barns förskoletid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved