Om

Vad är ett föräldrakooperativ

 

Tomtestigen är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening. Verksamheten startade 1991.

I styrelsen, som består av sju föräldrar, fattas beslut om bl.a. förskolans ekonomi, personal och om huset. Platserna i styrelsen innehas i två år. Alla familjer är naturligtvis välkomna på styrelsemöten.

 

Två gånger per år har vi ”röjarhelg” då vi – alla familjer tillsammans - genomför större arbeten på fastigheten, i trädgården samt storstädar. Vi grillar lunch och har riktigt trevligt tillsammans.

 

 

.

Copyright © All Rights Reserved