Verksamhet

 

Verksamhet

 

 

 

Tomtestigen är en förskola i hemlik miljö i ett kedjehus i Stigtomta där vi anpassat lokalerna till vår verksamhet. Vi har en blandad åldersgrupp 1-5 år.

 

Vi har en stimulerande och utvecklande miljö för barnen, där det finns utrymme för lärande, skapande och lek. I arbetet med barnen återkommer fasta aktiviteter såsom exempelvis samlingar, utflykter, rörelse, pedagogiska aktiviteter, temaarbete och högläsning i åldersindelade grupper.

 

Vi har skog och grönområden inpå knutarna och där genomför vi vår planerade uteaktivitet en gång i veckan. Vi arbetar mycket med svenska, matematik och NO i alla sammanhang, men ger också barnen stort utrymme för egen ostörd lek såväl ute som inne. Vi arbetar också medvetet med barnens delaktighet i vår verksamhet.

 

För varje barn upprättas en utvecklingsplan tillsammans med föräldrarna. I våra utvecklingssamtal följer vi upp de individuellt satta målen. I de vardagliga mötena med er föräldrar fortlöper samtalen kring barnet. I barnets egen portfolio kan du följa den dokumenterade utvecklingen.

 

Vi arbetar EQ-inriktat och har arbetssättet väl infört i vår verksamhet. EQ, Emotionell-Kompetens, handlar om att ha kontakt med och kunna hantera sina känslor, kunna motivera sig själv, kunna uppfatta känslor hos andra samt att skapa och bevara goda relationer.

 

Vi har en utbildad sagopedagog på vår förskola och det genererar i härliga sagostunder där pedagogen på ett fantastiskt sätt illustrerar både nya och gamla sagor.

 

Vi har under flera år arbetat med Grön Flagg och blivit certifierade. Ett av våra utvecklingsområden har varit: Stigtomta där vi bor, lever och leker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomtestigen är en förskola i hemlik miljö i ett kedjehus i Stigtomta där vi anpassat lokalerna till vår verksamhet. Vi har en blandad åldersgrupp 1-5 år

 

 

 

 

 

 

 

Personal

Yvonne Welin, Förskolechef 100%

 

Carina Anklev, Barnskötare 50%

Malin Anklev, Barnskötare 100%

 

Sara Wikström, Barnskötare 50%, resurs

 

Sofie Forslund, Barnskötare 100%

 

Amra Dedovic - Kök 75%

Tomtestigens Arbetsplan

finns här

 

 

Tomtestigens Verksamhetsplan

finns här

 

 

 

Tomtestigens Likabehandlingsplan

finns här

 

 

Copyright © All Rights Reserved